A A A

facebook  youtube

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ และเลขประจำตัวผู้สมัครในการทดสอลคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 

ในตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th