Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model

images show

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวของ 3 เกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข และระบบIT ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) ในการนี้มีนายธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายสนั่น ณ นุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายสำนวน ทองศรี จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อำเภอเกาะสมุย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ COMMAND CENTER (Samui+ Model) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th