IMAGE การลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid -19 ดังนี้ 1. เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน...

Read More...
IMAGE การลงพื้นที่ของคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ...

Read More...
IMAGE การรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  11.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับ-มอบ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสู่ Oil Palm City...

Read More...

การรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา  11.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการกระจายฟักทอง โดยผ่านส่วนราชการ กลุ่มองค์กรเกษตรกร เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ซื้อฟักทองในราคาถูก โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งวันนี้มีจำนวนฟักทอง จำนวน 1 ตัน ซึ่งได้มีผู้จองสินค้าทั้งหมดแล้วและจะมีจำหน่ายพรุ่งนี้อีกจำนวน 2 ตัน ให้ประชาชนได้เลือกซื้อต่อไป ในการนี้มีท่านรอง ผวจ นายสุทธิพงศ์ คล้ายอุดม พ.อ สมศักดิ์ บุญชะรัตน์ รอง ผบ.มทบ 45 ดร ปรเมษฐ์ จินา รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องร่วมในการรับ-มอบดังกล่าวด้วย

ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การรับ-มอบ ในการกระจายฟักทองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช.
Free Joomla Theme by Hostgator