IMAGE การลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ...

Read More...
IMAGE พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดย ดร ขวัญดี...

Read More...
IMAGE พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ...

Read More...
IMAGE การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้)
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้) สำหรับการประกวด จังหวัด...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ครั้งที่ ๓/๖๔ เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ครั้งที่ ๓/๖๔...

Read More...

พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดย ดร ขวัญดี ศรีไพโรจน์ อธิการบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 114 คน ในการนี้ประธานได้บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง " แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน " ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังด้วย

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศรีไพโรจน์ มหาวิทยาลัยตาปี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 .
Free Joomla Theme by Hostgator