IMAGE การลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ...

Read More...
IMAGE พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดย ดร ขวัญดี...

Read More...
IMAGE พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ...

Read More...
IMAGE การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้)
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้) สำหรับการประกวด จังหวัด...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ครั้งที่ ๓/๖๔ เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ครั้งที่ ๓/๖๔...

Read More...

การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้)

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้) สำหรับการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคได้ ทั้ง 14 จังหวัด ที่เข้าประกวดในวันนี้ มีจังหวัดและชมรมที่ดำเนินการในกลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเด่น ในทุกประเภท เข้าร่วมทั้งสิ้น 203 แห่ง สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเข้าประกวด จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด TO BE NUMBER ONE 1 แห่ง, อำเภอ TO BE NUMBER ONE 1 แห่ง (อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี), และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ อีก 15 แห่ง

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้).
Free Joomla Theme by Hostgator