IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ นำทีมไปทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะให้ผู้สูงอายุ 95 ปีป่วยติดเตียงถึงบ้านที่ท่าฉาง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงช่องเขาชาลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและเสนอการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต้นแบบทางถนนปลอดภัยบนทางหลวง สาย...

Read More...
IMAGE รองผวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564...

Read More...
IMAGE ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเวศ ไทยประยูร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมเยาวชนจิตอาสาเมืองคนดี"เราทำความดีด้วยหัวใจ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน จากพื้นที่อำเภอเคียนซา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน จากพื้นที่อำเภอเคียนซา กรณีการจัดสรรที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงบริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรกลุ่มดังกล่าว ให้ได้รับทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และคุณสมบัติของราษฎรผู้ที่จะได้รับการจัดสรร ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช.จังหวัด) กำหนด โดยจะให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป.

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน จากพื้นที่อำเภอเคียนซา.
Free Joomla Theme by Hostgator