IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ นำทีมไปทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะให้ผู้สูงอายุ 95 ปีป่วยติดเตียงถึงบ้านที่ท่าฉาง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงช่องเขาชาลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและเสนอการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต้นแบบทางถนนปลอดภัยบนทางหลวง สาย...

Read More...
IMAGE รองผวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564...

Read More...
IMAGE ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเวศ ไทยประยูร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมเยาวชนจิตอาสาเมืองคนดี"เราทำความดีด้วยหัวใจ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และพระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชร ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายศักดาพร รัตนสุภา กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล หอการค้า องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนฝนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร โดยมีการจัดงานขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2553 และจัดงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัด และเพื่อส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตามสถานการณ์

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.
Free Joomla Theme by Hostgator