IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ นำทีมไปทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะให้ผู้สูงอายุ 95 ปีป่วยติดเตียงถึงบ้านที่ท่าฉาง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงช่องเขาชาลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและเสนอการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต้นแบบทางถนนปลอดภัยบนทางหลวง สาย...

Read More...
IMAGE รองผวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564...

Read More...
IMAGE ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเวศ ไทยประยูร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมเยาวชนจิตอาสาเมืองคนดี"เราทำความดีด้วยหัวใจ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้นำเสนอชุดการแสดงในพิธีเปิดงานกาชาด การแสดงหนังตะลุง โนรา และการแสดงชุด เสน่ห์ถิ่นเมืองสุราษฎร์ ซึ่งแสดงถึงการสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ ให้คุณค่าเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ และของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นอย่างดี

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564.
Free Joomla Theme by Hostgator