A A A

facebook  youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์)

images show
Total downloads 959
pdf ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน
pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
pdf ประกาศเลื่อนวันสอบ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th