IMAGE การลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ...

Read More...
IMAGE พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดย ดร ขวัญดี...

Read More...
IMAGE พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ...

Read More...
IMAGE การประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้)
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้) สำหรับการประกวด จังหวัด...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ครั้งที่ ๓/๖๔ เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)ครั้งที่ ๓/๖๔...

Read More...

การลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย 1.สถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการก่อสร้างประเภทฝายน้ำล้น คลองลำพูน ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ของโครงการก่อสร้างชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน 2.สถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำริมฝั่งคลองพุมดวง ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

   

        

Copyright 2011 การลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564.
Free Joomla Theme by Hostgator