IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ นำทีมไปทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะให้ผู้สูงอายุ 95 ปีป่วยติดเตียงถึงบ้านที่ท่าฉาง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงช่องเขาชาลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและเสนอการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต้นแบบทางถนนปลอดภัยบนทางหลวง สาย...

Read More...
IMAGE รองผวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564...

Read More...
IMAGE ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเวศ ไทยประยูร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมเยาวชนจิตอาสาเมืองคนดี"เราทำความดีด้วยหัวใจ"จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมSTARTUPการวางแผนธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมSTARTUP การวางแผนธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ และการตลาด โดยเน้นการตลาดออนไลน์ หรือช่องทางการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการพบปะผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งโลกยุคลิจิติล เป็นสังคมโชเซียลมีเดีย ที่ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การสร้างความบันเทิง การดำเนินธุรกิจ ประกอบกับช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ผู้คนที่มีไหวพริบหรือมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ จึงหาทางออกในการขายสินค้าหรือทำธุรกิจแบบใหม่ โดยผ่านตลาดออนไลน์ หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนรู้ ทดลอง แลกเปลี่ยน ด้วยตนเอง

ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 รองผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมSTARTUPการวางแผนธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ .
Free Joomla Theme by Hostgator