การแถลงข่าวสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแถลงข่าวสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ณ ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี