จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES จำนวน 650 ชิ้น ให้กับนายแพทย์มนู ศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอุรสา จินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบ ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

Read more: จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES

รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

Read more: รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 14 เม.ย. 63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อสวมใส่ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 

Read more: สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น...