สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 14 เม.ย. 63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อสวมใส่ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 

Read more: สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น...