กว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมอบสิ่งของให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสู้ภัย(COVID-19)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563  ณ ห้องศรีสุราษฎร์ฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบสิ่งของบริจาค จากเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 100 เครื่อง

 

 

 

เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่ประชาชนชาวกว่างซีจ้วงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริจาคให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรให้กับ

  • สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ Surgical Mask จำนวน 19,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 400 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 66 เครื่อง
  • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 400 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 20 เครื่อง
  • โรงพยาบาลเกาะสมุย หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 200 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 10 เครื่อง
  • สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 4 เครื่อง
  • กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น

        ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2547 ได้มีการลงนาม MOU ระหว่างนายธีระ โรจนพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับ นายหลี่ จินเจ่า รองผู้ว่าการเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ลงนาม ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านการเกษตร หลังลงนาม MOU เรื่อยมาจนถึงครั้งที่ 11 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือถึงเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอบคุณและแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน และครั้งที่12 เขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้มอบสิ่งของบริจาคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 100 เครื่อง เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่ประชาชนชาวกว่างซีจ้วงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี