รับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8,000 ชิ้น

 

 

 

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี