แถลงการณ์สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ระลอกใหม่) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

{facebook}https://www.facebook.com/266606084215641/videos/834138177376786{/facebook}

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี