จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES จำนวน 650 ชิ้น ให้กับนายแพทย์มนู ศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอุรสา จินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบ ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้
            1. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Mask V420 จำนวน 150 ชิ้น Mask V20 จำนวน 100 ชิ้น
            2. โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ Mask V420 จำนวน 150 ชิ้น Mask V20 จำนวน 100 ชิ้น
            3. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง Mask V420 จำนวน 75 ชิ้น
            4. โรงพยาบาลไชยา Mask V420 จำนวน 75 ชิ้น

 

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี