สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 14 เม.ย. 63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อสวมใส่ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 

 

 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบปัญหาด้านที่พัก เนื่องจากทางจังหวัดได้สั่งปิดโรงแรมชั่วคราว จึงได้ประสานไปยังอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดหาที่พักให้ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศ ทางกงศุลจีนประจำจังหวัดสงขลาได้ทราบเรื่อง แล้วเกิดความประทับใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น มอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสบปัญหาในช่วงประกาศปิดโรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ

          ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า อยู่ในภาวะที่สามารถจะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ติดเชื้อได้ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดได้หยุดนิ่งมาเป็นวันที่ 4 แล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมีทั้งหมด 18 ราย รักษาหายปกติแล้ว 12 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 6 ราย ที่เกาะสมุย 4 ราย กาญจนดิษฐ์ 2 ราย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันในการหยุดเชื้อเพื่อครอบครัวและเพื่อชาติ ไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และต้องช่วยกันในการที่จะรักษาสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นภูมิต้านทานโรคด้วย

 

Copyright 2021 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี